Pagina 1 van 1

Conflicten in het ziekenhuis, de juiste specialist voor de juiste zorg.

Geplaatst: 05 feb 2018 20:08
door secretaris
Ziekenhuizen zijn complexe organisaties als het aankomt op intensief samenwerken tussen de verschillende beroepsgroepen (Arts-specialisten,verpleging, andere zorgverstrekkers en ondersteunende diensten).
Bovendien staat de zorg om de patiënt steeds centraal en kan dit veel stress induceren bij iedereen die op dat moment op de werkvloer staat.
Veelal kunnen er spanningen en botsingen ontstaan door een verschil in visie en of belang die uitmonden in grondig geëscaleerde conflicten.
Ruzie en conflicten.......
Meningsverschillen en conflicten zijn wezenlijk voor de mens.Dat zit immers in onze genen ingebakken.
Ruzies zijn vaak een "noodzakelijk" signaal dat er een onevenwicht dreigt te ontstaan binnen in de groep (in dit geval de zorgverstrekkers).
Iemands individueel belang strookt niet meer met de meerwaarde van de groep. Zij/hij voelt dat de baten van de samenwerking niet meer opwegen tegen zijn investeringen aan de andere partij.
Maar wat heeft die patiënt te baat bij een conflict over competenties tussen bv. de arts-specialist en een collega van een andere of binnen dezelfde dienst ? Niet veel zou ik zeggen.
De patiënt mag immers verwachten dat zijn zorgverstrekkers het beste met hem voor hebben bij het diagnosticeren of behandelen van zijn ziekte.
Maar ook verzoening.........
Toch zijn we als individu ook bijzonder. Hoezeer we het conflict biologisch niet zullen schuwen, doen we dat evenzeer met verzoening.
We hebben er nood aan om onze conflicten ook aan te pakken en danig op te lossen. Nu gebeurt dat veelal via juridische weg omdat we ons gelijk willen halen. Door een verstoorde communicatie geraken de relaties danig vertroebelt.
Het oplossen van een conflict is een belangrijk gegeven. De (verstoorde) relaties dienen immers geherstructureerd en (hersteld) te worden. In dit geval voor een goede werking van de medische dienst.
Als dit op een gedegen manier kunnen aanpakken, ontstaat er vanzelf ruimte voor nieuwe oplossingen en afspraken. En op die manier kan er geïnvesteerd worden in een nieuwe homogeniteit binnen de groep.
En wie lost het dan op.......?
In een ziekenhuis is het reguleren van spanningen en ruzies een taak van de ziekenhuisbestuurder, al dan niet bijgestaan door een neutrale bemiddelaar gespecialiseerd in conflictenhantering binnen de gezondheidszorg. Laat ons zeggen : de juiste specialist voor de juiste zorg.
Eerst en vooral moet dat conflict op tafel komen en als dusdanig ook benoemd en bespreekbaar gemaakt worden.
Het is dus best dat spanningen op een medische dienst vroeg worden gesignaleerd om escalatie te voorkomen.
De conflictoplossers kunnen dan samen met de betrokkenen snel op zoek naar oplossingen zodat een mogelijke verzoening bewerkstelligd kan worden. Het is uitermate belangrijk dat ineffectieve actie-en reactiepatronen worden voorkomen.
En wat is nu het resultaat van die conflictreductie ......?
Eigenlijk wil ik een pleidooi houden dat ziekenhuizen dringend werk zouden maken van gedegen conflicthanteringssystemen.
Immers door een ruzie goed te reguleren kan beschadiging van relaties binnen een organisatie, patiëntenleed en imagoschade worden voorkomen; Conflictregulatie is niet iets incidenteels, maar moet gezien worden als een structureel onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering. Uiteindelijk is de patiëntenveiligheid hiermee gediend. ( naar Maarten Imkamp, Apen leren dokters ruzie maken,2013.
Auteur: https://www.linkedin.com/in/petercrab/Consultant conflicthantering in de medische zorg en erkend federaal bemiddelaar.