De rol van advocaten in de bemiddeling

Alle artikels over bemiddeling algemeen, die niet onder een specifieke groep vallen
An Boesmans
Berichten: 1
Lid geworden op: 29 jun 2018 10:48

De rol van advocaten in de bemiddeling

Bericht door An Boesmans » 11 mei 2019 13:41

Er zijn heel wat verschillende meningen binnen het werkveld over de aanwezigheid van advocaten in het bemiddelingstraject en of er zoiets nodig is als een ‘pre-installatievergadering’.
Wat houdt het begrip in?
Een pre-installatievergadering is een voorbereidend gesprek dat enkel plaatsvindt tussen de bemiddelaar en de advocaten. Het gesprek gaat vooraf aan de eigenlijke start van de bemiddeling en heeft als doel het bemiddelingstraject in de best mogelijke omstandigheden en met de juiste mindset te kunnen aanvatten. Het is namelijk belangrijk, om de bemiddeling een goede kans van slagen te geven, dat de advocaten en de bemiddelaar met de neuzen in dezelfde richting staan.
Wat wordt er besproken?
Vooraleer dieper in te gaan op de agendapunten die tijdens deze vergadering aan bod kunnen komen, is het belangrijk om te toetsen of een van de belangrijkste principes (wellicht het belangrijkste) van bemiddeling wordt nageleefd: vertrouwelijkheid!
Aangezien er nog geen bemiddelingsprotocol wordt ondertekend tijdens deze vergadering en het overleg de start van de bemiddeling voorafgaat, stelt de vraag zich of alle informatie die wordt gedeeld tijdens dit overleg, vertrouwelijk blijft. Hoewel deze vergadering gedekt is door de vertrouwelijkheid van overleg tussen advocaten, is het belangrijk voor de bemiddelaar om dit altijd zeer duidelijk te stellen aan het begin van de vergadering. Daarnaast is het zeker wel aangewezen om het protocol samen met de raadslieden te overlopen tijdens dit overleg.
Andere agendapunten zijn: het bespreken van eventuele lopende procedures en het advies aan de cliënten om deze op te schorten gedurende de tijd van het bemiddelingstraject; welke andere partijen er betrokken zijn en of er belangenconflicten zijn; wat de verwachtingen zijn van de partijen, de advocaten en van de bemiddelaar zelf; of de partijen zelf reeds onderhandeld hebben; of de advocaten zelf al een bemiddelingstraject hebben doorlopen; etc.
Voor- en tegenstanders
Zoals eerder vermeld, zijn er heel wat voorstanders van een pre-installatievergadering in de bemiddeling, maar daarnaast ook heel wat tegenstanders.
De voorstanders pleiten voor omdat zij vinden dat de inhoud van het conflict tussen de partijen vaak zo complex is, dat een voorbespreking zinvol wordt geacht. Tevens zijn niet alle advocaten thuis in de context van de bemiddeling en vinden zij het prettig om voorafgaand aan de bemiddeling met de cliënten, een voorbereidend gesprek te kunnen hebben met de bemiddelaar. Ook is het voor hen zeker niet altijd evident om het emotionele aspect van het conflict bespreekbaar te maken met hun cliënt en laten zij dit liever over aan de bemiddelaar.
De tegenstanders pleiten daarentegen eerder voor een meer zakelijke bespreking en hebben in de gevallen dat zij een voorafgaand gesprek overbodig vinden, vaak het gevoel dat het conflict niet dermate complex is dat een aparte vergadering zonder cliënten een meerwaarde kan bieden.
Rol van advocaten in de bemiddeling
We merken dat het voor advocaten ook niet altijd evident is om een andere rol of mindset aan te nemen in een bemiddelingscontext. Daar het in een procedure voornamelijk gaat om feiten, rechten en plichten, gaat het in de bemiddeling vooral om belevingen, belangen en behoeften. In plaats van winnen, strijden en gelijk willen halen, wordt er in de bemiddeling samen gezocht naar oplossingen met respect voor de beleving en visie van de andere partijen. De belangrijkste taak van een advocaat in de bemiddeling is om zich te richten op de verandering van de inzichten, van vertrouwen en van de gedragingen van zijn eigen cliënt en niet op het beïnvloeden van de andere partij of, zoals in een procedure, de rechter.

Besluit: hoewel de pre-installatievergadering vaak tijdrovend is en bijkomende kosten meebrengt voor de partijen, kan zo’n voorafgaand overleg heel erg tijdbesparend werken tijdens het bemiddelingstraject. Vooraf een duidelijk kader scheppen en de verwachtingen van alle partijen helder krijgen, werkt conflictverlagend in vele gevallen. Doordat advocaten sneller ingrijpen ten aanzien van hun cliënt wanneer er spanningen of discussies ontstaan, bestaat er minder kans om conflicten te laten escaleren tijdens het bemiddelingsproces en dit zorgt voor een aangenaam en productief klimaat. Voornamelijk in bemiddelingen waarin de strijd hoog is en de inhoud van het conflict vaak zeer complex is, kan de installatie van een voorafgaand overleg zeker de moeite waard zijn.

Plaats reactie