Pagina 1 van 1

Moet er alimentatie betaald worden bij co-ouderschap?

Geplaatst: 04 feb 2018 14:22
door wilfried
Co-ouderschap en alimentatie
Veel mensen denken dat er bij co-ouderschap geen alimentatie moet betaald worden. Maar we moeten misschien eerst uitklaren wat er precies bedoeld wordt met co-ouderschap. Co-ouderschap slaat op het gezag van de ouders terwijl veel mensen deze term gebruiken voor de verblijfsregeling. In dit artikel probeer ik de belangrijkste dingen even op een rijtje te zetten zoals: gezagsregeling, verblijfsregeling, alimentatie.
Co-ouderschap
Bij een scheiding kreeg vroeger één van de ouders het hoederecht over de kinderen en de andere ouder kreeg bezoekrecht. De ouder met het hoederecht was verantwoordelijk voor het ouderlijk gezag.

Hoederecht en bezoekrecht is echter afgeschaft door de wet van 13 april 1995. Sindsdien is het steeds co-ouderschap. Co-ouderschap wil zeggen dat iedere ouder evenveel ouderlijk gezag heeft over de kinderen. Beide ouders hebben evenveel rechten en plichten. Alle beslissingen met betrekking tot de kinderen moeten door beide ouders samen genomen worden.

Co-ouderschap heeft dus niets te maken met de verblijfsregeling van de kinderen. Je kan dit ook gezagsco-ouderschap noemen.

Een uitzondering is als één van de ouders het ouderlijk gezag is ontzegd of er afstand van heeft gedaan. Maar zelfs bij ontzegging van de ouderlijke macht blijft er nog steeds onderhoudsplicht. Ouderlijk gezag, onderhoudsplicht, en verblijfsregeling zijn onafhankelijk van elkaar.
Bilocatie
Bij bilocatie brengen de kinderen evenveel tijd door bij elke ouder. Bilocatie kan je ook verblijfsco-ouderschap noemen.
Alimentatie
Een ouder heeft onderhoudsplicht tegenover de kinderen tot ze afgestudeerd zijn en zelf kunnen instaan voor hun eigen onderhoud – dus eigen inkomsten hebben of een vervanginkomen genieten. Onderhoudsplicht stopt dus niet als een kind meerderjarig wordt.

De onderhoudsplicht geldt voor alle kosten die nodig zijn voor de opvoeding, levensonderhoud, studies, en sociale ontwikkeling. Iedere ouder draagt daarin bij door het betalen van alimentatie, een ander woord voor onderhoudsgeld.

Alimentatie of onderhoudsgeld is dus veel breder dan wat een ouder eventueel maandelijks betaald aan de andere ouder.

Kindkosten worden meestal onderverdeeld in drie soorten kosten. Dat zijn de VGK (verblijfsgebonden kosten), de NVGK (niet-verblijfsgebonden of verblijfsoverstijgende kosten) en de bijzondere kosten.

Laat het duidelijk zijn dat de verblijfsregeling geen invloed heeft op de NVGK en de bijzondere kosten.

De VGK integendeel zijn wel afhankelijk van de verblijfsregeling – maar ook van de inkomstenverhouding van beide ouders – zie verder.
Bilocatie en alimentatie voor verblijfsgebonden kosten
Met deze wetenschap kunnen we de beginvraag al wat juister formuleren: Moet er bij bilocatie ook alimentatie betaald worden voor het verblijf van de kinderen (de VGK)?

De VGK bestaan voornamelijk uit woonkosten, huishouden, nutsvoorzieningen, eten en drinken.

Als een kind evenveel tijd bij beide ouders doorbrengt, zijn de verblijfskosten voor iedere ouder dezelfde. Daar komt dan het misverstand uit voort, dat er bij een gelijk verblijf geen alimentatie zou moeten betaald worden.

Maar het is een misverstand: De wet op de onderhoudsbijdrage van 19 maart 2010 bepaalt dat beide ouders naar evenredigheid van hun middelen moeten zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt deze verplichting door na de meerderjarigheid van het kind.

Met middelen wordt onder andere bedoeld alle beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten van de ouders, alsook alle voordelen en andere middelen die hun levensstandaard en deze van de kinderen waarborgen. Als een ouder in een huis woont van zijn vennootschap of met een bedrijfswagen privé rijdt wordt dat aanzien als een financieel voordeel.

Kinderbijslag, schooltoelagen, studiebeurzen en andere sociale premies worden daarentegen niet aanzien als inkomsten, want deze bedragen moeten rechtstreeks aangewend worden om de kosten van de kinderen te betalen. Het zijn dus geen inkomsten voor de ouders maar voor de kinderen.

Hieruit volgt dat, als beide ouders gelijke inkomsten hebben en de verblijfsregeling van de kinderen ook gelijk verdeeld is, er geen alimentatie moet betaald worden voor het verblijf van de kinderen.

Maar als de inkomsten van beide ouders ongelijk zijn, wat meestal het geval is, moet er een berekening gemaakt worden van het juiste aandeel in de kosten van iedere ouder. Zulke berekening is niet zo eenvoudig, want er moet rekening gehouden worden met de netto inkomsten zonder belastingvoordeel kinderen ten laste. Een bemiddelaar kan dit uitrekenen – hij heeft daar de nodige tools en ondervinding in. Er wordt berekend wat het aandeel van iedere ouder aan de andere ouder is, en het uiteindelijke verschil wordt dan bijgelegd door de ouder met het hoogste inkomen.

Conclusie: bij een ongelijk inkomen zal er, zelfs bij een gelijk verblijf, steeds alimentatie moeten betaald worden voor de verblijfsgebonden kosten.
Familiale bemiddeling en alimentatie
Een familiaal bemiddelaar – scheidingsconsulent zal met al die punten rekening houden. Uiteraard kunnen jullie zelf kiezen wie er betaald en hoeveel, maar een bemiddelaar zal je goed informeren dat bepaalde overtuigingen niet correct zijn.

Het is dus een misverstand dat veel mensen denken dat er bij een gelijk verblijf van de kinderen, geen onderhoudsgeld moet betaald worden voor verblijfsgebonden kosten.

Iedere ouder draagt bij in de kosten van de kinderen in de verhouding van zijn inkomsten.

De verdeling kan verschillend zijn voor de verblijfsgebonden kosten, de niet-verblijfsgebonden kosten, of de bijzondere kosten. In een bemiddeling staat het de ouders vrij van zelf een verhouding te bespreken die verschillend kan zijn voor de diverse soorten kosten. De bemiddelaar zal oog hebben voor een evenwichtige overeenkomst.

Verder zijn er nog andere factoren waar een bemiddelaar rekening mee houdt, zoals:
  • de grootte van de kindkosten met betrekking tot hun leeftijd;
  • welke kosten verblijfsgebonden of verblijfsoverstijgend zijn;
  • welke kosten onder de bijzondere kosten vallen;
  • de mogelijkheid tot herberekening als het inkomen van een ouder wijzigt;
  • of de kinderbijslag gebruikt wordt voor VGK of voor NVGK;
  • de afspraken over fiscaliteit, zoals aftrekbare alimentatie en de voordelen kinderen ten laste versus fiscaal co-ouderschap.
Laat u goed informeren. Een familiale bemiddelaar kan je hierbij helpen. Zoek een bemiddelaar in je buurt: