Pagina 1 van 1

Wie krijgt bij de scheiding de bitcoins of andere cryptocurreny ?

Geplaatst: 20 feb 2018 13:54
door secretaris
Bij een scheiding moet er behoorlijk wat van de gemeenschappelijke goederen verdeeld worden. Maar hoe moet gebeuren met de Bitcoins die je onlangs hebt aangekocht en plots sterk in waarde gestegen zijn ?

Bitcoins of andere cryptocurrency zijn geen courante betaalmunt. Ze zijn niet tastbaar en er is geen gekende (bank) uitgever van. Eigenlijk moet je het zien als een ruilmiddel.

Maar Bitcoins vertegenwoordigen ook een vermogensrecht en vertegenwoordigen immers een economische (een soms snel veranderde) waarde. Je kan ze verkopen, ermee beleggen, stelen etc. Maar wat bij een scheiding ? Wie krijgt deze virtuele munt of hoe moet ze verdeeld worden ? En wat is ze waard op welk moment , want de waarde van Bitcoins kan danig verschillen van dag tot dag.

Hoe je ze verdeeld zal ook afhangen van je huwelijkse stelsel. Ben je gehuwd in gemeenschap van goederen of juist niet,maar met volledige scheiding van goederen.

Maar stel dat je ze gaat verdelen ,is het absoluut belangrijk dat je een peildatum zal moeten bepalen. Is dit bv. de het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding wordt neergelegd of een andere datum die jullie zelf onderling afspreken ?

Dus als je de Bitcoins moet verdelen is het erg belangrijk om een goede datum af te spreken, (wacht dus niet te lang met een datum af te spreken).

Een laatste belangrijke punt is de "feitelijke" verdeling van de Bitcoins. Hoe verdeel je fysiek iets dat louter virtueel bestaat ?

Worden de Bitcoins aan één enkele partner toebedeeld, die de andere uitbetaald in "wereldse" munt. Of deel je het aantal netjes in de helft ? denk dan aan de peildatum.

Het meest onoverkomelijke probleem m.b.t. de verdeling van zulke cryptomunten is de onvoorspelbare schommeling van de waarde; Dit geeft gauw aanleiding tot escalerende conflicten bij scheidingen.

Peter Crab : Erkend federaal bemiddelaa ... delaar/16,