Pagina 1 van 1

Relatietherapie of relatiebemiddeling

Geplaatst: 12 feb 2018 16:08
door wilfried
Een relatie loopt niet altijd even goed. Soms zijn er spanningen en als die spanningen oplopen is het belangrijk van af te wegen of je zelf verder kan met die situatie of hulp inroept van een professional.

Wens je de relatie te verbreken dan is scheidingsbemiddeling een oplossing. Maar overweeg toch eerst of je de relatie wel echt wenst te verbreken. Misschien kan de relatie nog hersteld worden met behulp van een relatiebemiddelaar of een relatietherapeut.

Maar wanneer ga je naar een bemiddelaar en wanneer naar een therapeut? Wat is het verschil? De termen worden regelmatig door elkaar gebruikt. Misschien nog even wat termen verduidelijken:
 • Bij een bemiddelaar wordt er vooral gezocht naar:
  • gemeenschappelijke bekommernissen en verschillen;
  • mogelijke vreedzame oplossingen;
  • mogelijkheden om spanningen te vermijden of te verminderen;
  • communicatieherstel (meestal ontstaan spanningen door een gebrek hieraan);
  • de mogelijkheden hoe verder samen te leven op een vreedzame manier;
  • duidelijke afspraken over al deze punten.
 • Bij een therapeut wordt er eerder gezocht naar:
  • benadeling die jij zelf ondervindt;
  • oorzaken van die benadeling;
  • inzet van jezelf en van de ander;
  • benadeling die jij doet naar de ander toe (en die er echt wel zijn);
  • veranderingen die je bij jezelf kan doen;
  • inzicht in de veranderingen die de ander doet (en die jij misschien niet ziet);
  • inzicht in elkaars beïnvloeding.

Relatiebemiddeling

Bij relatieproblemen kan een relatiebemiddelaar een koppel begeleiden om de bekommernissen en spanningen duidelijk in kaart te brengen. De bemiddelaar zoekt samen met het koppel naar de gemeenschappelijke bekommernissen. Door over de bekommernissen en de spanningen te praten krijgen de partners een goed zicht op hun relatie en hoe de andere partner de problemen ervaart.

Er wordt besproken wat kan en niet kan in de relatie, wat de eigen inzet is van beide partners, en waartoe die inzet moet leiden. Als er spanningen of conflicten zijn, kan de bemiddelaar het koppel leren hoe ze daarmee kunnen omgaan en hoe ze deze kunnen verminderen of voorkomen.

Nadat beide partners het probleem duidelijk omschreven hebben, zoeken ze samen naar oplossingen en stippelen een nieuwe toekomst uit die beantwoordt aan de verwachtingen en doelstellingen van allebei.

In de bemiddeling brengen partners, aan de hand van hun persoonlijke beleving, de overeenkomsten, verschillen en tegenstellingen van hun belangen in beeld. Elke partner krijgt zo inzicht in de betekenis van de problemen voor zichzelf en voor de ander.

Onder begeleiding van de bemiddelaar kunnen de partners beslissen of ze hun relatie nog een kans willen geven en hoe ze eraan gaan werken. Ofwel gaan de partners opnieuw zich terug volop inzetten voor de relatie, ofwel kiezen ze voor een afkoelingsperiode, ofwel wordt er beslist om uit elkaar te gaan.

De bemiddelaar kan in al die gevallen het koppel verder begeleiden. Als er beslist wordt om de relatie terug op te bouwen of te verstevigen kan hij, indien hij geen therapeutische opleiding genoten heeft, doorverwijzen naar een relatietherapeut.

Relatietherapie

Relatietherapie vergt meestal een langer begeleidingstraject dan relatiebemiddeling. Het is vooral aangewezen als er niet op korte termijn oplossingen kunnen gevonden worden.

Als het niet meer duidelijk is dat er nog gemeenschappelijke belangen zijn, als de inzet van de ene partner niet meer zichtbaar is voor de andere, als het enige dat nog zichtbaar is, dat de ander moet veranderen om de relatie te redden dan is mogelijk relatietherapie de enige oplossing om terug te groeien naar een standvastige relatie – een relatie die je misschien helemaal opnieuw moet opbouwen.

Makkelijk is het niet: het enige dat je kan veranderen is jezelf. Iedere partner zal vooral aan zichzelf moeten werken.

Er zijn verschillende behandelwijzen. In een later artikel zal ik hier dieper op ingaan.

Als de therapie toch niet zou lukken – met een scheiding tot gevolg, kan de therapeut ook helpen om de breuk te verwerken.